• Dnes, 9. července 2011 slaví Karlův most 654 let od položení základního kamene. Stalo se tak 9. července 1357 v 5:31hod.

Vážení přátelé, petice "Za záchranu Karlova mostu" byla dne 15.6.2010 zastavena.

Petice byla spuštěna 1.10.2009 a za dobu svého trvání ji podpořilo 43 138 občanů.

Děkujme Vám za faktickou i morální pomoc.

 

Skandální chování nového vedení pražské radnice - právní kancelář za obhajobu prací na Kalově mostu inkasovala 2,3 milionu korun. Jedna strana textu stála 41 000 korun! Více článek zveřejněný na iDnes ze dne 23. 3. 2011: 

Pražský magistrát utratil během čtyř měsíců za právníky 23 milionů 

 

Stanovisko ASORKD k promlčení správního deliktu ve věci znehodnocení NKP Karlův most, 21.2.2011

 

11.1.2011, ČT24, Jan Kněžínek skončil ve funkci magistrátních památkářů 

ASORKD dodává, že Jan Kněžínek nese významný podíl na znehodnocení Karlova mostu. V této souvislosti mu bylo na jaře minulého roku policií sděleno obvinění, které však bylo pro nedostatek důkazů po měsíci staženo.

 

 

Vážení občané,

když jsme 1. října 2009 spouštěli tuto webovou stránku, byli jsme osočováni ze šíření poplašných zpráv. Nyní již nikdo nepochybuje o tom, jak neuvěřitelně sfušovaná byla  "oprava" Karlova mostu. Případem se dokonce zabýval Výbor pro světové dědictví UNESCO. Zpočátku jsme byli sami, postupně se k nám začali přidávat další restaurátoři, kunshistorici a památkáři nejen z České republiky, ale i ze zahraničí.

Díky Vám i médiím se podařilo tuto ostudnou "opravu" národního klenotu uvést do všeobecného povědomí. Bohužel se nám nepodařilo stavební práce zastavit, a tak byla navždy zničena autenticita odkazu Císaře Karla IV. Co vše bylo necitlivým přístupem stavební firmy zničeno nikdo neví, protože nebyl zpracován stavebně-historický průzkum, který se musí provádět i u roubenek z poloviny 19. století.

Věříme však, že nově zvolení představitelé Hl. m. Prahy přistoupí k poslední etapě oprav Karlova mostu odpovědněji a peníze s hamižností nezvítězí nad úctou k odkazu našich předků.

Děkujeme Vám za přízeň a buďte nám věrni i v dalších památkářských kauzách, kterým se budeme věnovat.

                                                                                                                                           V úctě,

                                                                                                                                                  Pavel P. Ries, prezident Asociace ASORKD       (22.12.2010)

 

Níže zveřejňujeme úryvek z projevu, který ani po více jak třech staletích neztrácí na aktuálnosti: 

„Je nejvyšší čas, ukončit toto vaše zasedání, jež jste zostudili svým opovrhováním všeho dobrého a poskvrnili svými neřestmi; jste než sebranka a nepřátelé schopné vlády; jste než prodejní ničemové. Jako Ezau byste prodali svou zemi za kus bídného žvance a jako Jidáš zradili svého Boha pro pár drobných. Je ve vás vůbec kousek dobrého? Existuje nějaká neřest, jež by vám nebyla vlastní? Nejste o nic více věřící nežli můj kůň; zlato je vaším Bohem; kdo z vás neprodal své svědomí za úplatky?

Vy mrzké děvky, což jste svými nemorálními taktikami a podlými činy neznesvětili toto posvátné místo a neučinili z Božího stánku doupě zlodějů? Jste nechutně odporní celému národu; pověřili vás sem, abyste napravovali křivdy! Tak tedy! Seberte si své cetky a zamkněte za sebou. Ve jménu Boha, jděte!“

                                                     Dva úryvky z projevu Olivera Cromwella vůči Sněmovně reprezentantů při rozpuštění Dlouhého parlamentu, 20.4.1653

 

 

 

 

 

 

 

  

 Orientujte se v kauze Karlův most a podívejte se na naši presentaci:

 Přehledná presentace vývoje kauzy prokazující fatální selhání Hl.m. Prahy, Magistrátu a NPÚ (prezentace MS Powepoint)Přehledná presentace vývoje kauzy prokazující fatální selhání Hl.m. Prahy, Magistrátu a NPÚ

  

V srpnu roku 2007 byla zahájena oprava mostovky a kamenného zábradlí Karlova mostu. Pro posouzení průběhu prací byla v březnu roku 2009 ustanovena Odborná komise pro obnovu Karlova mostu. Jejími členy se stali významní odborníci z oblasti památkové péče, restaurátoři a projektanti se zkušenostmi při obnově kulturních památek. Konstatovala: „ Komise považuje za zarážející, že památka takového významu je opravována způsobem, který nesplňuje ani základní standardní postupy, používané při opravách jiných kulturních památek“. Je přesvědčena, že pokud nedojde ke kvalitativní a principiální změně „nelze vyloučit závažné důsledky pro tuto unikátní památku“. Přerušení prací až do vyřešení optimálního postupu opravy oficiálně požadoval Národní památkový ústav. Majitel Karlova mostu, Hl.m. Praha, však doporučení nevyslyšel. 

Na závažné nedostatky při opravě Karlova mostu upozornila v roce 2008 Památková inspekce (viz Protokol o výsledku státní kontroly ve složce Dokumenty). Inspekce zjistila, že oprava nebyla řádně připravena. Nebyl proveden stavebně-historický průzkum, nebyly zjištěny kulturněhistorické hodnoty, které měly být při opravě zachovány. Nebyla zpracována prováděcí dokumentace. Vůbec nebylo vyřešeno a předem řádně schváleno, jak se má opravovat kamenné zábradlí. Důsledky byly ničivé. Na Karlův most nastoupily sbíječky a rozbrušovací pily. Kamenné zábradlí začalo být rozebíráno způsobem, který připomínal bourací práce. Dokladem bezohledného přístupu k hodnotám mostu je například středověký kvádr, který byl naříznut rozbrušovací pilou a následně rozlomen. Takto znetvořené torzo je k vidění v protokolu Památkové inspekce nebo v posledním čísle časopisu Zprávy památkové péče, který vydává Národní památkový ústav. Zde lze též nahlédnout do skladu kamenných kvádrů odstraněných z Karlova mostu. Na tomto „pohřebišti“ se nachází až 30 procent původních kvádrů, které jsou v dobrém stavu, a přesto nebyly vráceny na své místo v zábradlí. Některé vyřazené kameny byly dokonce zlikvidovány v drtičce. O jejich stavu nebyl pořízen žádný záznam. Namísto původních ručně sekaných kvádrů s kvalitní řemeslnou kamenickou povrchovou úpravou jsou do zábradlí osazovány prefabrikáty vyrobené průmyslovým řezáním.  Nové kusy neodpovídají původním ani způsobem zhotovení ani tvarem, rozměrem či typem kamene. Při opětovném zdění parapetu nejsou vůbec akceptovány nejen tradiční kamenické technologie, ale ani nejzákladnější řemeslné požadavky. Kvádry jsou křivě osazovány, na jedné straně ze zdiva vystupují, na straně druhé jsou propadlé. Některé křivě osazené historické kameny jsou dodatečně osekávány. Spárování je provedeno zcela amatérským způsobem. Malta při zdění stéká na středověké kameny v nižších partiích. Je neuvěřitelné, že byla při opravě Karlova mostu odvedena tak neodborná a nekvalitní práce.

Zjištění Památkové inspekce a Odborné komise pro obnovu Karlova mostu je alarmující! Vážnost situace umocňuje skutečnost, že   Hlavní město Praha a stavební firma SMP CZ, a.s. objektivně zjištěné nedostatky usilovně popírají! To může mít nedozírné následky při další etapě, kdy má být provedena oprava pilířů a kleneb. (zahájení do roku 2012)

Karlův most je sice po formální stránce vlastnictvím hlavního města Prahy, ale ve skutečnosti patří celému národu.

DETAILNÍ INFORMACE NALEZNETE VE SLOŽCE "DOKUMENTY" - ZPRÁVA Z PROVEDENÉ STÁTNÍ INSPEKCE

   

Kdo je kdo

 

  Dokončení první etapy stavby: 06/2010

Petici dosud podepsalo 43 132 lidí.
česky english deutsch