• Dnes, 9. července 2011 slaví Karlův most 654 let od položení základního kamene. Stalo se tak 9. července 1357 v 5:31hod.
Zachraňte Karlův most

Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR

(ASORKD)

 

Vznikla 26.9.2009.

Hlavním cílem Asociace je sjednotit občanská sdružení, jejichž cílem je ochrana a rozvoj hmotného i nehmotného kulturního dědictví ČR. Mnoho sdružení se v regionech setkává s arogancí a neochotou místních úřadů a občanským iniciativám chybí právní a jiné odborné poradenství. K tomu má sloužit nově vzniklá Asociace.

Zakladateli jsou dokumentarista a režisér Pavel P. Ries (prezident ASORKD), který se dlouhodobě věnuje problematice stavu bývalých lázní Kyselka u Karlových Varů. Byl prvním, který upozornil širokou veřejnost na tristní stav tohoto ojedinělého souboru architektonických skvostů z poloviny 19. století. Nyní se kauzou zabývá ombudsman JUDr. Otakar Motejl. Dále Ing. Martin J. Kadrman (viceprezident ASORKD), předseda Nádraží nedáme!, o.s., které bojuje za zachování historické nádražní budovy v Ústí nad Orlicí z roku 1874. V polovině září roku 2009 byla budova Ministerstvem kultury ČR prohlášena za kulturní památku. Proti rozhodnutí se opětovně odvolává vlastník - České dráhy, a.s. Sdružení Nádraží nedáme! se již více jak půl roku marně snaží dojednat s Ministerstvem dopravy možnost zahrnutí rekonstrukce budovy do modernizačního plánu, který má za cíl vystavět vysokorychlostní trať (www.stop-demolici.cz). Dalším ze zakladatelů je Petr Šefl (viceprezident ASORKD), čembalista a restaurátor hudebních nástrojů. Je jedním z členů expertního týmu Nádraží nedáme!, o.s. Petr Šefl se dlouhodobě věnuje problematice památkové péče a restaurátorství. Právní servis vytváří známý právník neziskových organizací, JUDr. Petr Kužvart, který řadu let brojí proti developerskému projektu mrakodrapů na pankrácké pláni v Praze. Právním analýzám pro neziskový sektor se věnuje více jak patnáct let. K dalším zakladatelům patří Libuše Hrubá, která se již více jak rok snaží zachránit barokní stavbu ve Stránčicích u Prahy před demolicí. Budova není památkově chráněna a měla by ustoupit developerskému projektu. Díky iniciativě Sdružení přátel studánky u kaple sv. Anny ve Strančicích, jehož je předsedkyní, se podařilo přesvědčit 11 z 15 zastupitelů, aby podali podnět na prohlášení budovy za KP. Ministerstvo kultury ČR jejich podnět zamítlo (www.studanka-strancice.cz). Dalším členem je Petr Růžička, tesař a restaurátor. Je autorem repliky středověkého jeřábu na Pražském hradě. S projektantem Vítem Mlázovským realizovali stavbu jeřábu přesně podle dobových postupů - při příležitosti výstavy "Karel IV. - císař z Boží milosti." (www.arstignaria.com). Zájem o práci v Asociaci projevila i Ing. arch. Marie Švábová, která se specializuje na rekonstrukce historických staveb. Dlouhá léta vedla Hradní atelier.

Členy ASORKD se mohou stát jak právnické osoby (sdružení), tak i fyzické osoby (jednotlivci).

 

Externí poradenství ASORKD provádí přední kunshistorik a zvolený rektor Akademie výtvarných umění v Praze

Prof. Doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc.

Petici dosud podepsalo 43 132 lidí.
česky english deutsch